28. november 2012

Viies päev koolis

Täna oli eriline koolipäev.  Lund sadas. Me nägime, kuidas suured õpilased ehtisid saalis jõulupuud. Sel pühapäeval süütame esimene advendiküünal. Küllap päkapikudki teevad juba oma luuretööd.
Matemaatikas kordasime varem õpitud asju. Koostasime ise matemaatilisi jutukesi ja lahendasime neid. Õppisime kirjutama number nelja, täitsime töölehe. Eesti keeles lugesime tahvlilt lauseid, Karu-aabitsast E tähe loo, õppisime kirjutama H ja V tähte. Käelise tegevuses rebisime erineva suurusega ringe ja kleepisime nendest lumemmed. Loodame, et lumi jääb maha ja saame õues ise lumememmesid meisterdada.

Matemaatika - töölehel lõpetada nr 4 kirjutamine, värvida. Mõelda üks matemaatiline jutuke (nt kausis on 4 õuna, Mari sööb 1 õuna ära. Mitu õuna jääb kaussi? Kaaslane vastab, et kaussi jääb 3 õuna). Soovitav on kodus lahendada selliseid ülesandeid.
Eesti keel - häälida sõnu, Karu-aabitsast lugeda E tähe lugu, lõpetada tähtede kirjutamine, värvida. 
HARJUTAMINE TEEB MEISTRIKS!

Järgmine kord kohtume 12.detsembril kell 17.00-18.00. Kaasa võtta pulgaliim, käärid, värvilisi pabereid.
Vanematega vestleb kooli logopeed Heli Ust.

NB! Peale jõuluvaheaega kohtume  9.jaanuaril 2013 kell 13.00-14.45.

14. november 2012

Neljas päev koolis

Täna oli üks ütlemata kiire koolipäev. Enne koolitundide algust jõudsime teha õlipastellidega lehetrükki.Tervitusringis vestlesime rahvakalendri tähtpäevadest novembrikuus. Kuulasime muinasjuttu "Naeris" ja tegime sellest kohe oma näidendi. Dramatiseering õnnestus meil väga hästi. Häälisime sõnu, lugesime erinevaid sõnu tahvlilt, lauseid lugesime Karu-aabitsast. Õppisime kirjutama T ja E tähti. Sõnu laduda veel ei jõudnud, aga küllap varsti oleme juba kiiremad. Otsisime klassist erinevaid hulki ja võrdlesime neid. Õppisime kirjutama nr 3 ja kordasime nr 1 ja nr 2 kirjutamist. Aeg lendas nii kiiresti.

Eesti keel - häälida lihtsamaid sõnu, lõpetada töölehel T ja E tähtede kirjutamine (korrata I ja L).  Karu-aabitsast harjutada N tähe lausete lugemist (mitte "hakkida", pigem "lauldes").

Matemaatika - lõpetada nr 3 kirjutamine (korrata nr 1 ja nr 2 kirjutamist), otsida ümbrusest erinevaid hulki, korrata mõisteid ülal-all, paremal-vasakul jne.

NB! Paljundatud tööleht numbrite ja tähtedega on abiks lapsevanemale. Õpetame kohe lapsele selgeks, et Ä, Ö, Ü kirjutame väikeste kriipsudega, mitte täppidega.

Kiitus tublidele emadele, kes osalesid aktiivselt RG psühholoog Maarika Kongi koolitusel!


Järgmine kord kohtume 28.novembril kell 13.00. Kaasa õpimapp (vaatan tehtud tööd üle). Kohtumiseni kooli!
 Dramatiseering muinasjutule "Naeris". ...ja tõmbasimegi välja. Hurraa!!!