30. jaanuar 2014

TÄNA KELL 23.39 ALGAS SINI-ROHELISE PUUHOBUSE AASTA


AabitsapiduTäna oli meil aabitsapidu. Kõik lapsed andsid endast parima. Kohalolijad olid väga tublid. Kahju, et mõned lapsed olid haiged ja ei saanud esineda oma vanematele, aga kevadel,  8.mail teeme uue peo ja siis on ka neil võimalus esineda. Meie peolaud oli väga rikkalik. Vanemad olid suuri ettevalmistusi teinud meie aabitsapeoks. Suur-suur aitäh!!! Homme saame maiustada veel hea ja paremaga. Tore oli ka see, et nii lapsed kui ka vanemad osalesid ühismängudes. Nii olemegi kasvanud üheks suureks toredaks pereks. Vaatamata sellele, et mõned lapsed olid haiged, oli meid kokku 69.
NB! Pilte aabitsapeost saab vaadata kooli pildigaleriist!

27. jaanuar 2014

Näitus


NB!

3.klass läheb 4.veebruaril Lennusadamasse ekskursioonile. Osaleme programmis "Titanic" ning uurime teisi Lennusadama eksponaate. Reis läheb maksma 14€. Stardime kooli juurest 8.00 ja tagasi oleme 14.15 paiku. Meil on 4 kohta vabad. Raha ootab õpetaja 3.veebruariks.

Kel on soovi, siis teatab oma osavõtust 3.kl õpetajale

25. jaanuar 2014

Jaanuari neljas nädal koolis

Loodame, et ilmataat on hea sõber ja lubab meil teisipäeval suusatama minna.Sel nädalal saab veel tuua küünlaümbriseid.  Neljapäeval, 30 jaanuaril kell 18.00 on saalis meie klassi aabitsapidu.
Eesti keel - Nukits ja Pisik on raamatukogus ja tutvuvad erinevate teatmeteostega. NB! Kui sul on kodus olemas põnev teatmeteos, siis võta kooli kaasa ja tutvusta oma raamatut klassikaaslastele (võime jälle näituse teha). Kordame õpitud keelereegleid (eriti hääliku pikkus), pöörame tähelepanu kirjatehnikale (ärakiri) ja teeme harjutusi Õigekirjaõpikust.
Matemaatika - kordame pikkusühikuid sentimeeter ja meeter. Lahendame kordamisülesandeid ja hakkame õppima liitmist 20 piires üleminekuga (9+2, 9+3 jne).
Loodusõpetus - teeme väikese teadmiste kontrolli (küsimused kordasime eelmises tunnis). Tutvume teemaga "Liikumine"
Kunst - meie president on välja kuulutanud joonistusvõistluse. Mõtle, millest joonistaksid presidendile. Esmaspäeval joonistame pildi valmis. Reedeks muretse üks looduspilt (näiteks vana looduskalender), millele saame peale kleepida ühe toreda leevikese või rasvatihase. Kontrolli, et sul oleks olemas must, punane/kollane paber, liimipulk.

24. jaanuar 2014

President ootab laste joonistusi headest Eesti asjadest


President Toomas Hendrik Ilves kutsub aasta lõpus koos lastega mõtlema sellele, mis on meie ümber head ning osalema joonistuskonkursil “Meie Eesti head asjad”. Pilte oodatakse 1. veebruarini.
„Mõelge koos lapsega, mis teeb Eestist elamiseks hea koha. Rõõmu võib tunda suurte ja väikeste asjade üle – ühtemoodi tähtsad on nii meie kultuur, traditsioonid, loodus kui ka pere, lähedased ning sõbrad,” ütleb riigipea. „10-15 aasta pärast hakkavad tänased lapsed kujundama meie riiki. Ootan huviga nende ettekujutust Eestist.”
President Ilvese videoüleskutset, mida lastega jagada, näeb siit:http://bit.ly/HeadAsjad
Valmis joonistused võib saata 1. veebruariks 2014 (k. a) e-postiga aadressil joonistus@vpk.ee või tavapostiga Vabariigi Presidendi Kantseleisse aadressil A. Weizenbergi 39, 15050, Tallinn. Joonistusel palutakse märkida ära lapse nimi, vanus, elukoht ning soovitavalt ka e-posti aadress, kuhu president saab osavõtjatele tänutäheks saata kirja.
Saabunud joonistused pannakse üles virtuaalsele näitusele Facebooki keskkonda aadressil fb.com/thilves.

20. jaanuar 2014

Ringide töö

Loodus / loovusring toimub esmaspäeviti kell 12.30 - 14.10
Pallimängude ring toimub esmaspäeviti kell  12.30 - 13.15 ja kolmapäeviti kell 14.25 - 15.10. Selga sportlikud riided!
Mudilaskoor on esmaspäeviti kell 12.30 - 13.15 ja kolmapäeviti kell 13.25 - 14.10.


19. jaanuar 2014

Pranglimine - staatiline kolmevõistlus

1. OLIVER        419 p
2. LISANDRA   405 p
3. GEORG        353 p
4. LIISA             316 p
5. KRISTEL      302 p
6. RANDO        268 p
7. HELENA       257 p
8. MIHKEL        243 P
9. RALF            239 P
10. JOOSEP    216 p

NB! NELJAPÄEVAL, 23.01 ON MAAKONDLIK VÕISTLUS PRANGLIMISES.

17. jaanuar 2014

Jaanuari kolmas nädal koolis

Uus koolinädal algab uue tunniplaaniga. Teisipäeval on kaks suusatundi, mis toimuvad koolihoovis (kehalise kasvatuse õpetaja rääkis, missugused nõuded on suusatunniks). Hommikul tuleb pakitud suusad panna suusaruumi.
Eesti keel - Nukits ja Pisik satuvad luugiruumi, tutvume kunstnik Jüri Mildebergiga, õpime koostama intervjuu küsimusi, loeme "Härra Linnu lugu", "Suur maalritöö" ja vestleme üldse loomingust. Kordame täis- ja kaashäälikuid ja nende pikkusi, õpime täishäälikuühendit ja harjutame kirjatehnikat (tuleb üks koondhinne). Teeme suulisi (kirjalikke) harjutusi Õigekirjaõpikust. Valmistume aabitsapeoks.
Matemaatika - kordame liitmist ja lahutamist 20 piires üleminekuta. Arvutame peast (üks koondhinne). Õpime pikkusühikuid sentimeeter ja meeter. Lahendame tekstülesandeid. Neljapäeval on pranglimine.
Loodusõpetus - vestleme loodusest (taimed, loomad, seened; eluta loodus - asjad, materjalid). Kui sul jäi värvimata tv lk 21 talvine pilt, siis lõpeta värvimine. Korda eluslooduse tunnused. Töövihikust lk 23 lõike- ja kleepetöö teeme tunnis.
Kunst ja tööõpetus - eelmises tunnis tegime rebimistehnikas lumememme ja nüüd teeme salvrätikuulidest lumemeest. Võtame kaasa ühe topsi, kuhu saab valmistehtud kuulid hoiule panna. Kunsti ja tööõpetuse töövahendid peavad olema koolis (kontrolli üle!)

16. jaanuar 2014

Uus tunniplaan

Esmaspäev - eesti keel, eesti keel, matemaatika, kunst ja tööõpetus. Viienda tunni ajal on õpiabi / mudilaskoor / pallimängude ring / loovus - ja loodusring.
Teisipäev - eesti keel, kehaline kasvatus, kehaline kasvatus, muusika
Kolmapäev - eesti keel, matemaatika, eesti keel, loodusõpetus. Viienda tunni ajal on õpiabi ja kuuenda tunni ajal on mudilaskoor.
Neljapäev - matemaatika, eesti keel, rütmika, muusika
Reede - eesti keel, matemaatika, kunst ja tööõpetus, kunst ja tööõpetus. Viienda tunni ajal on õpiabi.
NB!    UUS TUNNIPLAAN (kellaajad) ON KOOLI KODULEHEL!

14. jaanuar 2014

Vanade asjade näitus klassis
Lahtised uksed

Täna olid meie klassis lahtised uksed. Vanemad osalesid eesti keele, matemaatika, rütmika ja muusikatunnis. Kohal olid vanemad, kelle töö võimaldas hommikul kooli tulla. Täna külastasid tunde Aleksandri, Karl Johannese, Mihkli, Rasmuse, Melany, Martin Kerdi, Roberti ja Martini emad. Aitüma tulemast! Ka esimene e-arenguvestlus sai edukalt tehtud. Hurraa!
ImageChef.com

11. jaanuar 2014

Jaanuari teine nädal koolis

Sel nädalal kehtib veel vana tunniplaan. Teisipäeval, 14.jaanuaril on lahtised uksed ja algavad e-arenguvestlused. Alates 20.jaanuarist on uus tunniplaan.
Eesti keel - selle nädala teemaks on aja lugu ja vanad raamatud, lastekirjanduse keskuse varakamber. Pisik ja Nukits satuvad varakambrisse ja leiavad sealt palju põnevat. Vestleme vana aja mängudest ja mänguasjadest. NB! Kui kellelgi on võimalus tuua kooli vanavanemate vanu mänge või mänguasju, siis teeme klassis näituse. Uuri vanavanematelt, kui vana see mäng või mänguasi on ja kuidas ta saadud on? Kordame täis- ja kaashäälikute pikkusi ning harjutame kirjatehnikat (ärakirja).
Matemaatika - kordame 20 piires liitmist ja lahutamist üleminekuta ning arve 20-100. Nuputame, arvutame peast, lahendame tekstülesandeid ja täidame töölehti.
Loodusõpetus - vestleme elusloodusest ja eluta loodusest. Rühmatööna valmib plakat.
Kunst ja tööõpetus- reedel käisime õppekäigul ja ei jõudnud ilutulestiku tööd teha. Teeme tegemata töö ära  ja rebimistehnikas valmib lumememm.


10. jaanuar 2014

Õppekäik EESTI POST-i


Loosi tahtel võitis just meie klass õppekäigu EESTI POST-i. Täna käisime uudistamas, kuidas kirjad meieni jõuavad, kes ja kuidas neid sorteerib ning mis kell algab postiljoni tööpäev. Samuti saime tuttavaks oma kooli kirjakandjaga, kes tähtsad kirjad meie kooli postkasti toob. Leidus lapsi, kes varast tõusmist ei pelga (kl 4.00) ning suureks saades soovivad postiljoniks saada. See oli huvitav õppekäik.
NB! Pildid õppekäigust on galeriis.

Teisipäeval, 14.jaanuaril on 1.kl lahtised uksed

14.jaanuaril on võimalus külastada 1.kl õppetunde (kl 8.30-9.15 eesti keel; kl 9.25-10.10 matemaatika; kl 10.20-11.05 rütmika; 11.25-12.10 muusika). Alates 20.jaanuarist kehtib uus tunniplaan. Selgus, et rütmika ja muusika toimuvad erinevatel nädalapäevadel (kehalises kasvatuses oli lahtine tund 2.veerandil). Seepärast on veel võimalus külastada erinevaid ainetunde ühel koolipäeval.

9. jaanuar 2014

PRANGLIMINE (liitmine, lahutamine, võrdlemine)

KÜMME PARIMAT PRANGLIJAT:
1.OLIVER 717 p
2. GEORG 510 p
3. KRISTEL 484 p
4. ANDRA  464 p
5. PÄÄREN 432 p
6. LISBETH 377 p
7. LIISA 348 p
8. HELENA 336 p
9. RANDO 308 p
10.LISANDRA 281 p

4. jaanuar 2014

Jaanuari esimene nädal koolis

Esmaspäeval, 6.jaanuaril on kolmekuningapäev ja koolis algab III õppeveerand. Esialgu kehtib vana tunniplaan. Kehaline kasvatus toimub võimlas. Alates III õppeveerandist lähevad kõik 1.kl õpilased ise võimlasse kehalise kasvatuse tundi. Hilineda ei tohi (hilinejad märgitakse e-kooli)! Alates 20. jaanuarist kehtib uus tunniplaan. Loodame, et selleks ajaks on ka lumi maha sadanud. Kohe esimesel päeval on klassis korrapidaja Melany (vaata blogi kalendrit). Esmaspäeval tuletame meelde kooli kodukorra ja korrapidaja kohustused. Kindlasti võtame kooli kaasa kogutud küünlaümbrised (kirjuta paberile kogus). Juba meie klassi õpilaste vahel käib omavaheline võistlus, kes on kõige rohkem küünlaümbriseid toonud. Kolmapäeval, 8.jaanuaril kl 17.30 toimub koosolek lapsevanematele.
Eesti keel - jutustame jõuludest, aastavahetusest ja põnevatest seiklustest koolivaheajal. Loeme meie klassile saabunud kirja jõuluvanalt. Jõuluvana kiri oli kogemata ajalehtede vahele jäänud ja selle avastas meie kooli majandusjuhataja. Parem hilja kui mitte kunagi (vanasõna). Tutvume uue eesti keele õpiku ja töövihikuga. Pisik satub lastekirjanduse keskusesse ja tutvub Nukitsaga. Fantaseerime ja võrdleme Pisiku ja Nukitsa kodusid. Kordame eelmisel poolaastal õpitud kirjatähti, keelereegleid ja tähestikku. Mõistatame mõistatusi talve kohta. Arutleme, kuidas aidata teisi.  Hakkame tegema ettevalmistusi aabitsapeoks.
Matemaatika - tutvume tööraamatu 2.osaga; kordame eelmisel poolaastal õpitut; kasutame geomeetriliste kujundite komplekti. Peastarvutamine 10 piires peab olema automaatselt selge, sest peagi hakkame arvutama 20 piires üleminekuga. Harjutame pranglimist, sest varsti on võistluse I etapp.
Loodusõpetus - vestleme talvest ja lindude elust talvel. Õpilased, kel jäi töövihikus (lk 18-19) iseseisev töö pooleli, lõpetavad selle 15.jaanuariks.
Kunst ja tööõpetus - teeme puhumistehnikas ilutulestikku. Reedeks on vaja kaasa võtta joogikõrs. Meisterdame kodustele aabitsapeo kutse.